Slang krótkofalarski

 
 
Słowo w slangu
Pochodzenie
Polskie znaczenie
AA
all after
wszystko po...
AB
all before, about
wszystko przed..., około
ABT
about
około
AC
alternating current
prąd przemienny
ADR
address
adres
AER
aerial
antena
AF
audio frequency
częstotliwość dźwięku
AGN
again
powtórnie, znów
AHD
ahead
naprzód
ALNG
along
wzdłuż
AM
amplitute modulation

ante meridiem (łac.)

przed południem

AMP
ampere
amper
ANI
any
dowolny, każdy
ANS
answer
odpowiedź
ANT
antenna
antena
AS
-
poczekaj (nadawany jako jeden znak)
AT
at
o godzinie
AUD
audibility
słyszalność
AUSSIE
-
australijski krótkofalowiec
AVC
-
automatyczna regulacja wzmocnienia
AWH
Auf wiederhören (niem.)
do usłyszenia
AWS
Auf wiedersehen (niem.)
do widzenia
BA
-
wzmacniacz izolujący w nadajniku (separator)
BCI
broadcast interference
zakłócenia w odbiorze radiofonicznym
BCL
broadcast listener
radiosłuchacz
BCUS, BECUS
because
ponieważ, bo
BD
bad
zły, źle
BEAM
beam
antena kierunkowa
BEST
best
najlepszy
BF, BFRE, B4
before
przed
BFO
beat frequency oscilator
BK
break
przerwa
BLV
believe
sądzić, przypuszczać
BOX
box
skrytka pocztowa
BT
but
ale
BTR
better
lepiej
BTWN
between
pomiędzy
BU
buffer
separator
BUG
bug
półautomatyczny klucz do telegrafii
BUK
book
książka
BURO, BUREAU
bureau
biuro
BY
by
przez, od
CALL
call
znak wywoławczy, wywoływać
CB
call back
odpowiedz, proszę odpowiedzieć
CC
crystal controlled
kwarcowy
CFM
confirm, confirmation
potwierdzać, potwierdzenie
CL
close
wyłączam stacje (równoważne dla QRT w kodzie Q)
CLD
called
wołał
CLG
calling
wołający
CMG
coming
przychodzący, nadchodzący
CN
can
móc, może
CNT
can't
nie móc, nie może
CO
cristal oscilator
generator kwarcowy
CONGRATS
congratulations
gratulacje
CP
counerpoise
przeciwwaga
CPY, CPI
copy
odbierać
CQ
seek you
wywołanie ogólne
CRD
card
karta
CTS
countries
kraje
CUAGN, CUA
see you again
do następnego spotkania, do usłyszenia/zobaczenia
CUD
could
móc, mógłbym
CUDNT
couldn't
nie móc, nie moge
CUL
see you later
do usłyszenia później, do zobaczenia
CUM
come
przyjść, przychodzić
CW
continous wave
fala ciągła/telegrafia
D, DWN
down
w dół, niżej
DBL
double
podwójny
DC
direct current
prąd stały
DCN
direction
kierunek
DE
po hiszpańsku "z"
tu, z tej strony
DNT
don't
nie rób tego
DR
dear
drogi (zwrot do kogoś)
DUNNO
don't know
nie wiem
DX
distant
daleka łączność, rzadki kraj, duża odległość
EL, ELS
element, elements
element, elementy
EM
them
ich
ENAF
enough
dość, dosyć
EU
Europe
Europa
EX
ex
były
FAN
-
radiooperator nasłuchowiec
FB
fine business
coś dobrego, wręcz znakomitego
FD
frequency doubler
podwajacz częstotliwości
FR, FOR
for
dla, za
FEW
few
kilka
FM
from

frequency modulation

od

Modulacja częstotliwości

FONE
telephone, phone
telefon, fonia, radiotelefonia
FRD
friend
kolega, przyjaciel
FREQ, FQ
frequency
częstotliwość
FRM, FROM
from
od
FWD
forward
w przód
FYI
for your information
do twojej wiadomości
GA
good afternoon

go ahead

dzień dobry

zaczynaj, działaj

GANG
gang
grupa
GB
good bye
żegnaj
GD
good day
dzień dobry
GE
good evening
dobry wieczór
GEN
generator
generator
GESS
guess
przypuszczam, domyślam się, zgaduje że
GG, GNG
going
idzie
GL
good luck
powodzenia
GLD
glad
zadowolony, uradowany
GM
good morning
dzień dobry (rano)
GMT
czas Greenwich
GN
good night
dobranoc
GND
ground
uziemienie, masa, ziemia
GUD
good
dobry
GV, GVG
give, giving
daj, dawać
HAM
ham
krótkofalowiec, radioamator
HF
high frequency
wysoka częstotliwość
HLO
hallo
halo
HP
high power
duża moc
HPI
happy
szczęśliwy
HQ
headquarters
kwatera główna, zarząd główny
HR
here
tutaj, tu
HRD
heard
słyszał, słyszałem
HT
high tension
wysokie napięcie
HUM
hum
przydźwięk
HV, HVE
have
mam, mieć, ma
HVI
heavy
ciężki
HVNT
haven't
nie mam, nie ma
HW
how?
jak?
HWS
how is?
jak jest?
HWSAT
how is about that?
co Ty/wy/oni na to?
IF
intermediate frequency

if

częstotliwość pośrednia

jeżeli

IM
i'm
ja jestem
IN
in
w
INFO
information
informacja
INPT
input
wejście (w sensie elektrotechnicznym)
IRPT
I repeat
powtarzam
IS
is
jest
K
-
proszę nadawać
KC
kilocycle
kiloherc
KHZ
KHz
kiloherc
KNW
know
wiedzieć
KW
kilowatt
kilowat
KY
key
klucz (telegraficzny)
LAT
latitude
szerokość geograficzna
LDSKPR, LS
loudspeaker
głośnik
LF
low frequency
niska częstotliwość
LFT
left
opuszczać, opuściłem
LIC, LIS
license
licencja, pozwolenie radiowe
LKG
looking
szukać, patrzeć
LOG
logbook
dziennik pracy stacji
LONG
long

longitude

długi

szerokość geograficzna

LOTSA
lots of
dużo ...
LP
long path
dłuższą drogą
LR
last received
ostatnio odebrane
LS
last sended
ostatnio nadane
LSN, LSTN
listen
słuchać
LT
low tension
niskie napięcie
LTR
letter
list
LW
long wire
antena "long wire"
MA
miliammeter
miliamperomierz
MAG
magazine
czasopismo, magazyn
MC
megacycle
megaherc
MF, MFD
microfarad
mikrofarad
MHZ
MHz
megaherc
MIKE
mike
mikrofon
MILL
-
maszyna do pisania
MILS
miliamperes
miliampery
MIN
minute
minuta
MISD
missed
przegapić
MNI
many
dużo
MNL
manual
ręczny
MO
master oscilator

moment

generator sterujący

moment

MOD
modulation
MSG
message
wiadomość
MST
must
muszę, musisz, musieć
MTR
meter
MY, MI
my, mine
mój, moje
N
no
nie
NG
no good
niedobrze
NIL
nothing
nic
NITE
night
noc
NM
nothing more
nic więcej
NN
noon
południe (pora dnia)
NR
near

number

blisko, w pobliżu

numer

NVR
never
nigdy
NW
now
teraz
OB
old boy
przyjaciel
OC
old chap
stary kolega
ODX
-
najdalszy DX
OFT
often
często
OK
all correct
ok, wszystko w porządku
OM
old man
stary przyjaciel
ONLI
only
tylko
OP
operator
operator
OPS
operators
operatorzy
OSC
oscilator
oscylator
OT
old timer
stary, doświadczony krótkofalowiec
OUTPUT
output
moc wyjściowa
PA
power amplifier
wzmacniacz mocy
PART
part
część, częściowy
PDC
-
czysty prąd stały
PIRATE
pirate
nielicencjonowany nadawca
PM
past meridium (łac.)
po południu
POB
post office box
skrytka pocztowa
PR
packet-radio
packet-radio
PSE
please
proszę
PSED
pleased
zadowolony
PT
point
punkt
PWR
power
moc
RCD
received
odebrane, odebrałem
RCTF
rectifier
prostownik
RCVR, RX
receiver
odbiornik
RDI
ready
gotów
RIG
rig
radiostacja, nadajnik
RITE
write
napisz, pisać
RMKS
remarks
uwagi
ROK
received all correct (received OK)
odebrałem bezbłędnie
RPRT, RST
report
raport
RPT
repeat
powtarzać, powtórzenie
SA
say
mówią, mówić, powiedz
SEC
second
sekunda, drugi
SET
set
zespół, urządzenie
SIG, SIGS
signal, signals
sygnał, sygnały
SIGN
signature
sygnatura, podpis
SK
silent key
koniec nadawania, nieżyjący radioamator
SN
soon
wkrótce
międzynarodowy sygnał niebezpieczeństwa, wzywanie pomocy
SPK
speak
mówić
SRI
sorry
przepraszam
SSB
single sideband
STDI
steady
stały
STN
station
stacja
SUM
some
trochę
SURE
sure
pewny, na pewno
SVC
service
służba, połączenie
SW
switch

short waves

wyłącznik

fale krótkie

SWL
short wave listener
nasłuchowiec
SWR
standing wave ratio
współczynnik fali stojącej
TB
tube
lampa
TEST
test
próba, test
TFC
traffic
łączność regularna
THRU
thru
through
TILL, TIL
till
do
TIME
time
czas
TK
take
wziąć, brać
TKS, TNX, THX, TKU
thanks, thank you
dziękuję
TMW, TMR
tomorrow
jutro
TONE
tone
ton
TONITE, 2NITE
tonight
dziś wieczorem, dziś w nocy
TOO
too
także, też
TR
there
tam
TRUB
trouble
kłopot, problem
TRX
transceiver
transceiver, nadajnik radiowy
TVI
television interference
zakłócenia w odbiorze TV
TX
transmitter
nadajnik
TXT
text
tekst
U
you
Ty, wy
UHF
ultra high frequency
ultrakrótkie fale
UL
you will (U will)
wy będziecie, Ty będziesz
UNLIS
unlicensed
nielicencjonowany
UNSTDI
unsteady
chwiejny, niestabilny
UP
up
góra, w górę
UT
universal time
czas uniwersalny
VALVE
valve
lampa
VFO
variable frequency oscillator
VIA
via
przez, poprzez
VY
very
bardzo
W
word
słowo
WAT, WATSA
what, what do you say?
co? Co mówisz?
WEAK
weak
słaby
WEN
when
kiedy
WK, WRK
work
praca, pracować
WKD
worked
pracował, pracowałem
WKG
working
pracuje, pracujesz
WT
watt
wat
WW
world wide
ogólnoświatowy
WX
weather
pogoda
XCUSE, XCUS
excuse
przepraszam
XTAL, XTL
crystal
kwarc
XYL
ex young lady (ex YL)
mężatka, żona
YDAY
yesterday
wczoraj
YET
yet
jeszcze (w sensie jeszcze nie ...)
YL
young lady
dziewczyna, kobieta, panna
YR
year

your

rok

wasz, Twój

YSTN
your station (your STN)
Twoja/wasza stacja
55
-
powodzenia
73
-
pozdrowienia
88
-
ucałowania
99
-
zgiń, przepadnij, wszystkiego najgorszego