Parę słów o klubie

         
    Harcerski Klub Łączności „Ferryt” został powołany do życia w dniu 18 lutego 1970 roku. Uczestnikami spotkania założycielskiego byli dh dh Henryk Gotowalski (SWL), Jerzy Ciemny SP2JVW, Eugeniusz Chybicki SP2GSQ, Grażyna Owedyk (SWL), Zbigniew Przybylski (SWL), Andrzej Owsiany SP2GJI, Roman Gotowalski (SWL) oraz Stanisław Fijołek SP2BJD.  HKŁ otrzymał znak nasłuchowy SP 2-6364/Z i rozpoczął pracę. 
Pierwszą inicjatywą nowo powstałego klubu był obóz harcerski zorganizowany w okresie wakacji letnich 1971 roku w miejscowości Jarki.
              Członkowie klubu działali  w pięciu dziedzinach specjalnościowych: łączności przewodowej (telefony polowe), łączności bezprzewodowej (radiostacje R105, R108),krótkofalarstwie (sekcja nadawcza i nasłuchowa), radiopelengacji (ARS), konstrukcyjno-radiowej.
              W okresie stanu wojennego odbiorniki i nadajniki będące na wyposażeniu klubu zostały zatrzymane przez władze. Do łączności krótkofalarskiej klub powrócił po zakończeniu stanu wojennego.
              W latach 1970-2004 klub wyszkolił wielu krótkofalowców oraz nasłuchowców. Harcerze odnosili także sukcesy w amatorskiej radiolokacji sportowej. Wielokrotnie wygrywali Manewry Techniczno – Obronne organizowane w Funce.
             W roku 2004 zmarł wieloletni kierownik klubu dh. hm. Eugeniusz Chybicki. Klub powoli chylił się ku upadkowi. W 2006 roku przestał działać. Zaginęła większość sprzętu będącego w posiadaniu klubu oraz wiele pamiątek, pucharów, dyplomów. Tysiące kart QSL potwierdzających łączności przeprowadzone przez operatorów klubowych zostało zniszczonych. Wieloletnia historia klubu została zniweczona.
W chwili obecnej jedyną pamiątką są kroniki prowadzone przez dh. hm. Jerzego Ciemnego SP2JVW. Na ich podstawie możemy podziwiać lata świetności klubu.
Ostatnie pozwolenie radiowe klubu wygasło w 2010 roku.
W czerwcu 2014 roku  klub został reaktywowany. W grudniu wystąpiliśmy o pozwolenie radiowe i przywrócenie dawnego znaku SP2ZCH.