Łączność w języku angielskim

Język angielski dla krótkofalowców. Przykładowa łaczność.

Napisane przez SP3AYA dnia 16 grudzień 2012

 

Let's work someone on the air.

Popracujmy z kimś na paśmie.  

1 CQ 20, CQ 20, CQ 20 metres. This is SP3POW SP3POW. CQ 20 metre band SP3POW SP3POW over. Wywołanie na dwudziestu metrach. Tu SP3POW SP3POW. Wywołanie w paśmie dwudziestu metrów podaje SP3POW, odbiór.
2 SP3POW this is G4XLA G4XLA. Can you copy mе? Over.
SP3POW tu GX4XLA. Czy mnie odbierasz? Odbiór.
3 G4XLA, this is SP3POW. Good morning. Thanks for giving me a call. You are 5-9, 5 by 9. My name is Adam and my QTH is Ostrow. Back to you. G4XLA - SP3POW over to you. G4XLA. Dzień dobry. Dziękuję za wywołanie mnie. Odbieram 5-9, 5 na 9. Mam na imię Adam i moje QTH jest Ostrow. Z powrotem do Ciebie. G4XLA, tu SP3POW, odbiór
4 SP3POW this is G4XLA. "Roger" Adam. You are also 5-9. My name is Tony . My QTH is London . SP3POW this is G4XLA over to you. SP3POW, tu G4XLA. Odebrałem, Adam. Dla Ciebie także 5-9. Mam na imię TONY . Moje QTH jest LONDYN. SP3POW tu G4XLA, z powrotem do Ciebie.
5 G4XLA this is SP3POW. I am using tranceiver Kenwood TS-850S. My power is 100 watts. The antenna is Delta Loop. My QSL card will be sent to you via the bureau. Please, send me your QSL also via the QSL bureau. I will put the mike back to you. G4XLA this is SP3POW over. G4XLA, tu SP3POW. Używam transceivera Kenwood TS-850S. Antena to Delta Loop. Moja QSL-ka będzie wysłana do Ciebie via Biuro. Proszę, wyślij mi Twoją QSL-kę także via Biuro. Przekazuję mikrofon z powrotem do Ciebie. G4XLA, tu SP3POW, odbiór.
6 OK, Adam. This is G4XLA. No problem to copy you. QSL card will be via the bureau as well. 73 and thanks very much for the nice contact. SP3POW this is G4XLA. All the best and till the next time. O.K. Adam. Tu G4XLA. Nie mam problemu z odbiorem Ciebie. QSL- ka będzie via Biuro także. 73 i dziękuję bardzo za miły kontakt. SP3POW, tu G4XLA. Wszystkiego najlepszego i do następnego spotkania.
7 G4XLA - SP3POW for the final. Thank you very much. I hope to meet you soon. All the best to you and your family. This is SP3POW bye-bye. G3XLA, tu SP3POW na finał. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję wkrótce Cię spotkać. Wszystkiego najlepszego Tobie i Twojej rodzinie. Tu SP3POW, do widzenia (cześć).