REKRUTACJA

 Członkami Klubu mogą zostać:

 • dzieci i młodzież w wieku od 10 do 110 lat,
 • osoby nie będące harcerzami,
 • instruktorzy, członkowie starszyzny harcerskiej i działacze ZHP,
 • harcerze, harcerze starsi i wędrownicy, nie mogący rozwijać swoich zainteresowań w macierzystych drużynach, którzy jednak pozostają w nich z podstawowym przydziałem służbowym,
Co oferujemy:
 • możliwość poznania wielu technik porozumiewania,
 • możliwość zdobycia wiedzy z zakresu krótkofalarstwa,
 • zdobycie wielu sprawności harcerskich (sygnalista, telefonista, nasłuchowiec, radiooperator, telegrafista, elektrotechnik, radioamator, radiotropiciel)
 • zdobycie licencji nasłuchowej (SWL),
 • zdobycie licencji operatora (nadawczej),
 • udział w zawodach amatorskiej radiolokacji sportowej (ARDF),
 • udział w zlotach, koloniach i obozach szkoleniowych,
 • poznanie podstaw radiotechniki i elektroniki,
     Spotykamy się w każdą środę o godzinie 17.00 w Klubie "RONDO" ul. Wojska Polskiego 5.